Iseldan`s My Name Is Modesty "Karma"

Født 01.11.2012

Helse & Resultater
HD: A
AD: 0
Gonoskopi:  Intet påvist
Øyelysning: 24.09.2019
Patellstatus: 17.11.14         Venstre:Fri   Høyre:Fri
Utstilling: BIS2 Valp BIS3 Valp  Ck x 5   Cert x 2 
Jakt : 2 BK
WT : 
Stamtavle "Karma"